Jezioro Gackie (Gać)

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Gackie na Kanale Dzwonowskim - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Gackie (Gać), Dzwonowskie i Sławica-Borowe, wraz z wodami Kanału Dzwonowskiego na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu kolejowego na trasie Poznań - Wągrowiec oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka kanału, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tych jezior albo tego odcinka kanału albo ich dopływów.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: Stowarzyszenie Zielonka
Okres dzierżawy : 01.09.1994 r. - 01.09.2024 r.
Powierzchnia: 27,29 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,16 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, poznański
Wschód słońca: 06:57 Zachód słońca: 18:21