Jezioro Długie (Dłuskie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na dopływie z jeziora Długiego w zlewni rzeki Rypienica
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Dłuskie (Długie), Kiełpińskie, Warpalskie (Warpalickie) i wody łączących je cieków,- cieku Struga Dunaj (Dopływ z Wąpielska) od źródeł do jego ujścia do rzeki Rypienica oraz wody dopływów do tych wód
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 106,07 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 14,25 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, rypiński
Najbliższe miejscowości: Rypin Golub-Dobrzyń Brodnica
Wschód słońca: 06:33 Zachód słońca: 18:34

Inne akweny tego dzierżawcy