Jezioro Bukowieckie

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Bukowieckie na rzece Paklica - Nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) jezior Bukowieckie i Wyszanowskie wraz z wodami rzeki Paklica na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Kaława - Stary Dwór do osi podłużnej mostu na drodze powiatowej Międzyrzecz - Lutol Suchy, 2) jeziora Oczko wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z Jeziora Bukowieckie do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 50 m poniżej miejsca wypływu cieku z jeziora Oczko, z wyłączeniem wód obiektu stawowego Skoki - oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 02.10.2016 r. - 26.10.2026 r.
Powierzchnia: 103,3 ha
Linia brzegowa: 10,36 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 3,6 m
Lokalizacja:lubuskie, międzyrzecki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:50 Zachód słońca: 15:47

Inne akweny tego dzierżawcy