Jezioro Bnińskie

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Bnińskie na rzece Głuszynka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Raczyńskie, Łękno, Jeziory Małe, Jeziory Wielkie, Bnińskie, Kórnickie, Skrzynki Duże i Skrzynki Małe wraz z wodami rzeki Głuszynka na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Skrzynki - Borówiec oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tych jezior albo tego odcinka rzeki, albo ich dopływów.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 23.05.2000 r. - 23.05.2030 r.
Powierzchnia: 222,42 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 13,11 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 8,5 m
Lokalizacja:wielkopolskie, poznański
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:26 Zachód słońca: 19:06

Kup zezwolenie
Jedno łowisko (Z łodzi)
jednodniowe
35 zł
trzydniowe
70 zł
tygodniowe
120 zł
dwutygodniowe
200 zł
sezon
330 zł
Jedno łowisko (Z brzegu)
dobowe
35 zł
3-dobowe
70 zł
tygodniowe
120 zł
dwutygodniowe
200 zł
sezon
230 zł
Jedno łowisko (Z łodzi + noc)
sezon
450 zł
Jedno łowisko (Z brzegu + noc)
sezon
350 zł
Grupa łowisk (Z łodzi)
sezon
430 zł
Grupa łowisk (Z brzegu)
sezon
380 zł
Grupa łowisk (Z łodzi + noc)
sezon
630 zł
Grupa łowisk (Z brzegu + noc)
sezon
580 zł

Inne akweny tego dzierżawcy