Jeziorka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Odra nr 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Odra na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - progiem jazu zapory Wały Śląskie, położonym w km 281,600 rzeki Odra;2) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Jezierzyca - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach rzeki Odra i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzek Cicha Woda i Kaczawa oraz wód ich dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Wrocław
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 24,4 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, średzki
Wschód słońca: 07:39 Zachód słońca: 15:48

Inne akweny tego dzierżawcy