Jezierzyca

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Odra nr 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Odra na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Jezierzyca;2) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Barycz - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach rzeki Odra i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzek Zimnica i Barycz oraz wód ich dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Legnica
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 33,55 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, wołowski
Najbliższe miejscowości: Wołów Ścinawa Brzeg Dolny Prochowice Wąsosz
Wschód słońca: 04:35 Zachód słońca: 21:10

Inne akweny tego dzierżawcy