Jeleniec (Storlus)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina)
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Papowskie, Jeleniec (Storlus), Wielkie Czyste, Małe Czyste oraz wody cieku Struga Papowska od źródeł do jej ujścia do rzeki Fryba (Browina) i wody dopływów do tych wód.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 27,25 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 4,68 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, chełmiński
Najbliższe miejscowości: Chełmno Chełmża Świecie Solec Kujawski
Wschód słońca: 06:37 Zachód słońca: 18:37

Inne akweny tego dzierżawcy