Jeleń

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Łączno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piława - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Łączno wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze wojewódzkiej Czaplinek - Szczecinek, 2) Świdno, Sarcze i Jeleń wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej miejsca wypływu cieku z jeziora Jeleń - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 01.03.2014 r. - 01.03.2024 r.
Powierzchnia: 14,81 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,28 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, szczecinecki
Najbliższe miejscowości: Borne Sulinowo Szczecinek Okonek Barwice
Wschód słońca: 06:39 Zachód słońca: 19:18

Inne akweny tego dzierżawcy