Jedlica

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bóbr na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do prawego brzegu rzeki Bóbr, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Bóbr z lewym brzegiem rzeki Łomnica;2) dolnym biegu - progiem zapory Pilchowice na rzece Bóbr - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Bóbr i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Czerwonka i wód jej dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Jelenia Góra
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 16,52 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, jeleniogórski
Wschód słońca: 06:44 Zachód słońca: 19:20

Inne akweny tego dzierżawcy