Jadkowa

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Nysa Kłodzka na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Nysa Kłodzka, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Nysa Kłodzka z prawym brzegiem rzeki Biała Lądecka;2) dolnym biegu - progiem zapory zbiornika Kozielno na rzece Nysa Kłodzka - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach płynących rzeki Nysa Kłodzka i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Ścinawka i wód jej dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Wałbrzych
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 18,9 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, ząbkowicki
Wschód słońca: 07:36 Zachód słońca: 15:51

Inne akweny tego dzierżawcy