Jabłonka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki San - nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od osi podłużnej korony zapory zbiornika Myczkowce do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Osława wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Krosno
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 8,59 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, leski
Najbliższe miejscowości: Lesko
Wschód słońca: 07:07 Zachód słońca: 17:21

Inne akweny tego dzierżawcy