Isepnica

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika Porąbka na rzece Soła - nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Soła na odcinku od osi podłużnej korony zapory zbiornika Tresna do osi podłużnej korony zapory zbiornika Porąbka wraz z wodami zbiornika zaporowego Porąbka oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Bielsko-Biała
Okres dzierżawy : 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.
Długość: 3,29 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, żywiecki
Najbliższe miejscowości: Żywiec Andrychów Kęty Bielsko-Biała Szczyrk
Wschód słońca: 07:19 Zachód słońca: 15:46

Inne akweny tego dzierżawcy