Irka

Obwód rybacki: RZEKI WĘGORAPA - NR 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Węgorapa na odcinku poniżej połączenia z ciekiem Kanał Młyński do granicy Państwa, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Gołdapa. Obwód znajduje się w gminie Węgorzewo.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: PZW Olsztyn
Okres dzierżawy : 10.03.2015 r. - 09.03.2025 r.
Długość: 9,57 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, gołdapski
Najbliższe miejscowości: Gołdap
Wschód słońca: 04:05 Zachód słońca: 20:52

Inne akweny tego dzierżawcy