Gwda nr 3

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Gwda - Nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) rzeki Gwda na odcinku od osi podłużnej mostu (przy ujściu rzeki Czernica) na drodze gminnej w miejscowości Lubnica do ujścia do rzeki Noteć, 2) zbiorników wodnych elektrowni: Podgaje, Jastrowie, Ptusza, Dobrzyca i Koszyce I, 3) zbiornika wodnego Koszyce II - wraz z wodami dopływów tego odcinka rzeki albo tych zbiorników oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo jego dopływów albo tych zbiorników, z wyłączeniem wód dopływów lub ich odcinków, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 20.12.2004 r. - 20.12.2024 r.
Długość: 100 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, pilski
Najbliższe miejscowości: Jastrowie Złotów Okonek Krajenka
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 05:48 Zachód słońca: 18:10

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.09 - 31.12
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 2 szt.