Gryżynka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Odra nr 10
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) rzeki Odra, na odcinku wyznaczonym w jej: a) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Ołobok, b) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do prawego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Nysa Łużycka;2) rzeki: a) Gryżynka - na odcinku od linii prostej, prostopadłej do prawego brzegu tej rzeki i przechodzącej przez punkt położony u zbiegu jej lewego brzegu z lewym brzegiem rzeki Odpływ z jeziora Kościelne, do ujścia rzeki Gryżynka do rzeki Odra, b) Bóbr - na odcinku od progu zapory Raduszec, do ujścia rzeki Bóbr do rzeki Odra, c) Biała - na odcinku od podłużnej osi mostu na drodze Krosno Odrzańskie - Słubice, do ujścia rzeki Biała do rzeki Odra - wraz z wodami dopływów wymienionych odcinków tych rzek oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach rzek Odra, Gryżynka, Biała oraz Bóbr i wodach ich dopływów na tych odcinkach, z wyłączeniem wód rzeki Strumień i wód jej dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Zielona Góra
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 1,46 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, krośnieński
Wschód słońca: 07:50 Zachód słońca: 15:50

Inne akweny tego dzierżawcy