Gostomie (Jezioro Boruckie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Łąkie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Gościmka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Łąkie, bez nazwy i Gostomie (Boruckie) wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do kanał Gościmka oraz wody dopływów tych jezior albo tego cieku, z wyłączeniem wód położonego na tym cieku obiektu stawowego.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.1999 r. - 31.12.2030 r.
Powierzchnia: 56,75 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,89 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Wschód słońca: 06:44 Zachód słońca: 19:21

Inne akweny tego dzierżawcy