Gorajka (Gorajec)

Obwód rybacki: RZEKI POR - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Por na odcinku od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wieprz, b) rzeki Gorajec od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Por, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Lublin
Gospodarz wody: PZW Zamość
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 22,95 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, zamojski
Wschód słońca: 06:16 Zachód słońca: 18:52

Inne akweny tego dzierżawcy