Gogolin Wielki (Jezioro Gogolińskie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Łąkie na rzece Kamienna - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Łąkie i Świdnik wraz z wodami rzeki Kamienna na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Łąkie - Trudna, 2) Kiełpińskie wraz z wodami cieku bez nazwy (w zlewni rzeki Debrzynka) na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora, 3) Gogolińskie wraz z wodami cieku bez nazwy (w zlewni rzeki Gwda) na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Jagodzice - Kiełpin - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 24.02.2015 r. - 24.02.2035 r.
Powierzchnia: 17,75 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,29 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, złotowski
Najbliższe miejscowości: Debrzno Złotów Okonek Jastrowie Krajenka
Wschód słońca: 06:21 Zachód słońca: 19:29

Inne akweny tego dzierżawcy