Gnojna

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Oława nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Oława od jej źródła do ujścia do rzeki Odra wraz z wodami jej dopływów oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach rzeki Oława i wodach jej dopływów, z wyłączeniem wód kanału przerzutowego Nysa Kłodzka-Oława. Granica obwodu rybackiego w ujściu rzeki Oława do rzeki Odra wyznaczona jest linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Oława i lewego brzegu rzeki Odra z punktem położonym u zbiegu lewego brzegu rzeki Oława i lewego brzegu rzeki Odra.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Wrocław
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 27,48 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, strzeliński
Najbliższe miejscowości: Wiązów Grodków Strzelin Brzeg Oława
Wschód słońca: 07:25 Zachód słońca: 17:44

Inne akweny tego dzierżawcy