Głuchów

Obwód rybacki: RZEKI JEZIORKA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Jeziorka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła, b) zbiornika Głuchów, c) zbiornika Osieczek, d) rzeki Kraska od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Jeziorka,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Powierzchnia: 2,49 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,82 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, grójecki
Wschód słońca: 07:05 Zachód słońca: 17:38

Inne akweny tego dzierżawcy