Głogowianka

Obwód rybacki: RZEKI BZURA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Bzura na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Ochnia, b) rzeki Ochnia,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 12,32 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, kutnowski
Wschód słońca: 07:35 Zachód słońca: 15:32

Inne akweny tego dzierżawcy