Glinki

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Solecko na cieku bez nazwy w zlewni kanału Gościmka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Zdroje (Źródlane) i Glinki wraz z wodami kanału Gościmka od jej źródeł do ujścia do rzeki Noteć, 2) Siwino (Podgórne) wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z jeziorem Glinki, 3) Lubiatowskie (Pawle) i Soleckie wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z jeziora Soleckie do ujścia do kanału Gościmka - oraz wody dopływów tych jezior albo tych cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 22.11.1999 r. - 01.01.2030 r.
Powierzchnia: 23,47 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,48 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Wschód słońca: 07:40 Zachód słońca: 15:49

Inne akweny tego dzierżawcy