Głębokie

Obwód rybacki: RZEKI POŁOMSKA MŁYNÓWKA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Boćki, b) jeziora Olszewo, c) jeziora Głębokie, d) jeziora Ostrów (Gardejskie), e) jeziora Stopka, f) jeziora Długie, g) jeziora Kociołek, h) jeziora Romoty, i) jeziora Dobskie (Dobki, Dulskie), j) jeziora Ryżonka Duża (Rude Wielkie), k) jeziora Ryżonka Mała (Rumejki Małe),l) jeziora Muliste, m) jeziora Świętowo (Świętajno), n) jeziora Dworackie, o) jeziora Dudeckie, p) jeziora Zajdy, q) jeziora Kukowino, r) jeziora Małe (Juchówka),wraz z wodami cieku łączącego ww. jeziora, s) rzeki Połomska Młynówka od wypływu z jeziora Ostrów do jej ujścia do rzeki Łaźna Struga, wraz z wodami dopływów. Obwód znajduje się w gminach: Olecko i Świętajno.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 01.12.1993 r. - 30.11.2023 r.
Powierzchnia: 11,658 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,39 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, olecki
Najbliższe miejscowości: Olecko
Wschód słońca: 03:57 Zachód słońca: 21:01

Inne akweny tego dzierżawcy