Głęboka Struga

Obwód rybacki: RZEKI PISIA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pisia od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Bzura wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Skierniewice
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 19,67 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, grodziski
Wschód słońca: 07:28 Zachód słońca: 15:29

Inne akweny tego dzierżawcy