Głęboczek

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 3 w zlewni rzeki Drwęca
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Miała, Forbin, Głęboczek z wodami ich dopływów i wody cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) łączącego te jeziora do jego ujścia do rzeki Drwęca.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 23,57 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,94 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, brodnicki
Wschód słońca: 07:14 Zachód słońca: 17:38

Inne akweny tego dzierżawcy