Głęboczek

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Mlewickie (Mlewieckie) na cieku Struga Toruńska nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: jeziora Mlewickie (Mlewieckie) z wodami jego dopływów i wody odcinka cieku Struga Toruńska do jeziora Korza,- jezior: Głęboczek, Każaniec, Jeziorek, wody łączącego je cieku oraz wody dopływów do tych wód.
RZGW: Gdańsk
Dzierżawca: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 10,3846 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,45 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, golubsko-dobrzyński
Wschód słońca: 06:19 Zachód słońca: 19:00

Inne akweny tego dzierżawcy