Głęboczek

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Hozjanna w zlewni rzeki Brda
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Głęboczek, Trzcionek z wodami ich dopływów oraz wody łączącego je cieku Hozjanna od źródeł do 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Trzcionek.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 01.01.1994 r. - 31.10.2023 r.
Powierzchnia: 17,25 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,77 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, tucholski
Najbliższe miejscowości: Tuchola
Wschód słońca: 07:35 Zachód słońca: 16:27

Inne akweny tego dzierżawcy