Gadka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Ner - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ner na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu w miejscowości Lutomiersk na drodze wojewódzkiej Szadek - Łódź wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.
RZGW: Poznań
Długość: 4,94 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, pabianicki
Wschód słońca: 06:36 Zachód słońca: 18:29

Inne akweny tego dzierżawcy