Forbin

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 3 w zlewni rzeki Drwęca
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Miała, Forbin, Głęboczek z wodami ich dopływów i wody cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) łączącego te jeziora do jego ujścia do rzeki Drwęca.
RZGW: Gdańsk
Dzierżawca: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 27,1514 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,39 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, brodnicki
Wschód słońca: 07:45 Zachód słońca: 15:25

Inne akweny tego dzierżawcy