Dybrzno (Raduń Duży, Jezioro Raduńskie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Raduń na rzece Żydówka - Nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Raduń Duży (Dybrzno) wraz z wodami rzeki Żydówka na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Strączno - Nakielno do ujścia do rzeki Piławka, 2) Raduń Mały wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z jeziorem Raduń Duży - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Brak dzierżawcy
Powierzchnia: 219,1 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 18,83 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 25,1 m
Lokalizacja:zachodniopomorskie, wałecki
Najbliższe miejscowości: Wałcz Tuczno
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:50 Zachód słońca: 15:39

Inne akweny tego dzierżawcy