Dunajec nr 7

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Dunajec przechodzącej przez punkt położony na prawym brzegu rzeki Dunajec w odległości 200 metrów, mierzonych w linii prostej poniżej korony zapory zbiornika zaporowego Czchów do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Brzozowianka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Tarnów
Okres dzierżawy : 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r.
Długość: 16,08 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, tarnowski
Najbliższe miejscowości: Zakliczyn Czchów Wojnicz Brzesko Ciężkowice
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:16 Zachód słońca: 15:38

Inne akweny tego dzierżawcy