Dunajec nr 3

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od granicy Pienińskiego Parku Narodowego do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Kamienica Łącka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach, Gorczańskiego Parku Narodowego i Pienińskiego Parku Narodowego.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r.
Długość: 16,65 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, nowotarski
Najbliższe miejscowości: Szczawnica Stary Sącz Nowy Sącz
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:44 Zachód słońca: 18:08

Inne akweny tego dzierżawcy