Dunajec nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego do osi podłużnej mostu drogowego na trasie Harklowa - Knurów wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego i Gorczańskiego Parku Narodowego
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r.
Długość: 12,3 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, nowotarski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:18 Zachód słońca: 15:42

Inne akweny tego dzierżawcy