Druzno (Drużno)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Drużno na kanale Kanał Elbląski nr 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje:- wody jeziora Drużno,- wody odcinka kanału Kanał Elbląski od Pochylni Całuny do jeziora Drużno,- wody odcinka rzeki Elbląg od jeziora Drużno do granicy portu morskiego w Elblągu, oraz wody dopływów do tych wód, w tym: wody rzek: Rogowska Struga (Bierutówka), Burzanka, Marwicka Młynówka oraz wody rzeki Elszka z wodami jej dopływów, z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach rezerwatu przyrody „Lenki”,z wyłączeniem wód rzek: Brzeźnica, Dzierzgoń, Fiszewka, Kumiela, Tina, Wąska
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Elbląg
Okres dzierżawy : 01.01.2006 r. - 31.12.2034 r.
Powierzchnia: 1147,5 ha
Linia brzegowa: 31,13 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 2,5 m
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, elbląski
Najbliższe miejscowości: Elbląg Pasłęk Młynary Dzierzgoń
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:15 Zachód słońca: 21:03

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: 80 cm
Wymiar dolny: 60 cm
Limit połowu: 2 szt.