Drawa nr 7

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Drawa - Nr 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Prostynia na drodze krajowej Recz - Kalisz Pomorski do osi podłużnej mostu w rejonie miejsca wpływu rzeki do jeziora Grażyna (Dubie Północne) wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku, oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód jeziora Płytkie.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 01.09.2010 r. - 01.09.2030 r.
Długość: 11,34 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, choszczeński
Najbliższe miejscowości: Drawno Kalisz Pomorski Recz Ińsko
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:05 Zachód słońca: 18:24

Inne akweny tego dzierżawcy