Drawa nr 5

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Drawa - Nr 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody 1) rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Sienica - Karwice do osi podłużnej mostu w miejscowości Prostynia na drodze krajowej Recz - Kalisz Pomorski wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku;2) kanału Prostynia na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego kanału 200 m poniżej miejsca wypływu kanału z jeziora Prostynia do ujścia do rzeki Drawa.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 16.04.2012 r. - 16.04.2032 r.
Długość: 38,06 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, drawski
Najbliższe miejscowości: Kalisz Pomorski Ińsko Drawsko Pomorskie Drawno Recz
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:36 Zachód słońca: 21:12

Inne akweny tego dzierżawcy