Drawa nr 10

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Drawa - Nr 10
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od dolnej granicy Drawieńskiego Parku Narodowego do ujścia do rzeki Noteć wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód dopływów, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Dzierżawca: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 17.12.2004 r. - 17.12.2024 r.
Długość: 26,67 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, czarnkowsko-trzcianecki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:38 Zachód słońca: 18:59

Inne akweny tego dzierżawcy