Dost (Desty)

Obwód rybacki: RZEKI ŁYNA - NR 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Łyna na odcinku od ujścia rzeki Symsarny w Lidzbarku Warmińskim do granicy Państwa, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, b) rzeki Elma, wraz z wodami jej dopływów oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki, c) rzeki Pisa Bartoszycka, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki, d) jezior bez nazwy leżących na ww. rzekach, e) jeziora Desty (Dost),wraz z wodami dopływu Bajdycka Młynówka oraz z wyłączeniem wód rzeki Guber. Obwód znajduje się w gminach: Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Sępopol, Jeziorany i Górowo Iławeckie.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: PZW Olsztyn
Okres dzierżawy : 01.11.2006 r. - 31.10.2021 r.
Powierzchnia: 8,81 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,15 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, olsztyński
Wschód słońca: 07:33 Zachód słońca: 15:19

Inne akweny tego dzierżawcy