Dormowska Struga

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 11
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Barlińskie z linią prawego brzegu rzeki Warta do linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Noteć z linią prawego brzegu rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, z wyłączeniem wód dopływów lub ich odcinków, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Dzierżawca: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 17.12.2004 r. - 17.12.2019 r.
Długość: 6,46 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, międzychodzki
Najbliższe miejscowości: Międzychód Sieraków Międzyrzecz
Wschód słońca: 05:49 Zachód słońca: 20:09

Inne akweny tego dzierżawcy