Dopływ z jez. Wielkiego

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jezioro Dąbie Duże na rzece Dopływ z jeziora Dąbie Duże nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Dąbie Duże oraz wody rzeki Dopływ z jeziora Dąbie Duże na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - wypływem z jeziora Pław;2) dolnym biegu - linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Dopływ z jeziora Dąbie Duże i prawego brzegu rzeki Kanał Zimna Woda z punktem położonym u zbiegu prawego brzegu rzeki Dopływ z jeziora Dąbie Duże i prawego brzegu rzeki Kanał Zimna Woda - wraz z wodami dopływów jeziora Dąbie Duże i rzeki Dopływ z jeziora Dąbie Duże oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach rzeki Dopływ z jeziora Dąbie Duże i wodach jej dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Zielona Góra
Okres dzierżawy : 01.09.1998 r. - 01.09.2028 r.
Lokalizacja:,
Wschód słońca: 06:58 Zachód słońca: 18:39

Inne akweny tego dzierżawcy