Dolna Wisła nr 7

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisła nr 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła wraz z wodami dopływów, na odcinku wyznaczonym:1) od strony górnego biegu rzeki Wisła w jej 934,9 km - linią prostą łączącą na jej lewym brzegu punkt o współrzędnych 54o17’57,7 szerokości geograficznej północnej i 18o55’55,1 długości geograficznej wschodniej z punktem położonym na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 54o17’57,3 szerokości geograficznej północnej i 18o56’9,1 długości geograficznej wschodniej a);2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła - linią prostą łączącą głowice kierownic wysuniętych w wody Zatoki Gdańskiej;z wyłączeniem wód rzeki Martwa Wisła poniżej śluzy w miejscowości Przegalina i wód jej dopływów.
RZGW: Gdańsk
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 7,53 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, gdański
Najbliższe miejscowości: Nowy Dwór Gdański Gdańsk Nowy Staw
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:17 Zachód słońca: 21:05

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.12 - 28.02
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: 2 szt.