Dolna Wisła nr 6

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisła nr 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła wraz z wodami dopływów, na odcinku wyznaczonym:1) od strony górnego biegu rzeki Wisła - linią leżącą w jej 93,9km, zgodnie z osią podłużną mostu drogowego leżącego w ciągu drogi krajowej nr 22;2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła w jej 934,9 km - linią prostą łączącą na jej lewym brzegu punkt o współrzędnych 54o17’57,7 szerokości geograficznej północnej i 18o55’55,1 długości geograficznej wschodniej z punktem położonym na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 54o17’57,3 szerokości geograficznej północnej i 18o 56’9,1 długości geograficznej wschodniej a);z wyłączeniem wód rzeki Szkarpawa poniżej śluzy w miejscowości Drewnica i wód jej dopływów.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Gdańsk
Okres dzierżawy : 01.10.2004 r. - 30.09.2024 r.
Długość: 32,36 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, tczewski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:18 Zachód słońca: 21:20

Inne akweny tego dzierżawcy