Dolna Wisła nr 3

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym:1) od strony górnego biegu rzeki Wisła w jej 747,9 km - linią prostą łączącą na jej lewym brzegu punkt położony na prawym brzegu ujścia cieku Zielona Struga, o współrzędnych 53o 1’4,5szerokości geograficznej północnej i 18o25’31 długości geograficznej wschodniej, z punktem położonym na ostrodze na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 53o1’53,2 szerokości geograficznej północnej i 18o 25’44,4 długości geograficznej wschodniej, a);2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła - linią leżącą w jej 87,55 km, zgodnie z osią podłużną mostu drogowego leżącego w ciągu drogi krajowej nr 1;- wraz z wodami jej dopływów, wody zbiorników wodnych i wody łączących je z rzeką Wisła cieków i kanałów położonych w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła, stanowiących wody płynące oraz wody kanału żeglugowego rzeki Brda na odcinku od śluzy żeglugowejBrdyujście do ujścia kanału do rzeki Wisła i wody ujściowego odcinka rzeki Brda od jazu walcowego Czersko Polskie w Bydgoszczy do ujścia rzeki Brda do rzeki Wisła,z wyłączeniem wód: cieku Zielona Struga, kanału Kanał Górny, kanału Kanał Dolny, rzeki Brda, cieku Struga Niewieścińska, rzeki Fryba (Browina), wód ich dopływów oraz wód Portu Chełmno.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 129,71 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, bydgoski
Najbliższe miejscowości: Solec Kujawski Bydgoszcz Koronowo Chełmno
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:17 Zachód słońca: 19:24

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.09 - 30.11
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 5 sztuk