Dolna Wisła nr 2

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym: 1. od strony górnego biegu rzeki Wisła - linią prostą będącą przedłużeniem linii prawego brzegu rzeki Tążyna w jej ujściu w km 718,2 rzeki Wisła, 2. od strony dolnego biegu w km 747,9 rzeki Wisła - linią prostą łączącą na jej lewym brzegu punkt położony na prawym brzegu ujścia cieku Zielona Struga, o współrzędnych 53°01’40,5” szerokości geograficznej północnej i 18°25’31” długości geograficznej wschodniej, z punktem położonym na ostrodze na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 53°01’53,2” szerokości geograficznej północnej i 18°25’44,4” długości geograficznej wschodniej wraz z wodami jej dopływów oraz wody zbiorników wodnych i wody łączących je z rzeką Wisła cieków i kanałów położonych w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła, stanowiących wody płynące, wody Portu Drzewnego,z wyłączeniem wód rzeki Tążyna, rzeki Drwęca, cieku Struga Toruńska i wód ich dopływów oraz wód Portu Zimowego w Toruniu od wału przeciwpowodziowego osłaniającego basen portowy”;
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 18.04.2008 r. - 17.04.2028 r.
Długość: 34,91 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, toruński
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:25 Zachód słońca: 21:00

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.09 - 30.11
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 5 sztuk