Dolna Wisła nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisła nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym:1) od strony górnego biegu rzeki Wisła, w jej 684 km - linią prostą łączącą punkt na lewym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 52o41’16,5 szerokości geograficznej północnej i 19o01’18,4 długości geograficznej wschodniej, z punktem na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 52o41’24,7 szerokości geograficznej północnej i 19o01’32,2 długości geograficznej wschodniej a);2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła - linią prostą łączącą brzegi rzeki Wisła, będącą przedłużeniem linii prawego brzegu rzeki Tążyna w jej ujściu w km 718,2 do rzeki Wisła;- wraz z wodami jej dopływów, wody zbiorników wodnych i wody łączących je z rzeką Wisła cieków i kanałów położonych w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła, stanowiących wody płynące, z wyłączeniem wód rzeki Mień i wód jej dopływów.
RZGW: Gdańsk
Okres dzierżawy : 20.06.2008 r. - 19.06.2043 r.
Długość: 39,13 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, włocławski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:26 Zachód słońca: 20:57

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.09 - 30.11
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 5 szt.

Okres ochronny: 01.12 - 28.02
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: 2 szt.