Dobrzyca

Obwód rybacki: RZEKI RADOMKA - NR 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Radomka na odcinku od czoła zapory zbiornika Domaniów do jej ujścia do rzeki Wisła, b) zbiornika Siczki Górne, c) zbiornika Siczki Dolne, d) zbiornika Borki, e) rzeki Wiązownica od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Radomka, f) starorzecza na prawym brzegu rzeki Radomka w 55+300 km biegu rzeki Radomka- długości 1,25 km, g) starorzecza na prawym brzegu rzeki Radomka w 46+700 km biegu rzeki Radomka - długości 2,25 km, h) rzeki Tymianka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Radomka,i) rzeki Mleczna od źrodeł do jej ujścia do rzeki Radomka,j) rzeki Pacynka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Mleczna,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Radom
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 12,59 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, radomski
Najbliższe miejscowości: Radom Przysucha Wyśmierzyce
Wschód słońca: 04:17 Zachód słońca: 20:53

Inne akweny tego dzierżawcy