Długie Chorzelskie (Długorzelskie, Długochorzele, Długochwały)

Obwód rybacki: JEZIORA DŁUGOCHORZELE W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 41
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Długochorzele (Długorzelskie, Długochwały), b) rzeki Różanica na odcinku od połączenia z odpływem z jeziora Długochorzele do jej ujścia do rzeki Ełk,wraz z wodami dopływów.Obwód znajduje się w gminie Prostki.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.03.1996 r. - 28.02.2026 r.
Powierzchnia: 47,53 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 4,55 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, ełcki
Najbliższe miejscowości: Grajewo Szczuczyn Ełk Biała Piska
Wschód słońca: 06:25 Zachód słońca: 18:17