Dejguny

Obwód rybacki: JEZIORA DEJGUNY W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Dejguny, b) jeziora Dejgunek,wraz z wodami cieku łączącego ww. jeziora i odpływu do jeziora Tajty na odcinku do osi podłużnej mostu na drodze Giżycko- Sterławki Małe. Obwód znajduje się w gminie Giżycko.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.05.2007 r. - 30.04.2032 r.
Powierzchnia: 770 ha
Linia brzegowa: 20,1 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 45 m
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, giżycki
Najbliższe miejscowości: Giżycko Ryn Kętrzyn Węgorzewo
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 05:11 Zachód słońca: 20:04

Inne akweny tego dzierżawcy