Danówka

Obwód rybacki: RZEKI KRZNA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Krzna od źródeł do jej ujścia do rzeki Bug w rejonie wsi Neple, b) rzeki Klukówka od źródeł do jej ujścia do rzeki Krzna oraz zbiornik Terebela c) rzeki Krzna Północna od źródeł w rejonie wsi Role w powiecie łukowskim do połączenia z rzeką Krzna Południowa, d) rzeki Krzymosza od źródeł w rejonie wsi Tęczniki w powiecie siedleckim do jej ujścia do rzeki Krzna Północna, e) rzeki Piszczanka od źródeł w rejonie wsi Harachowsty w powiecie łosickim do jej ujścia do rzeki Krzna Północna, f) rzeki Krzna Południowa od źródeł w rejonie wsi Żdżary do połączenia z rzeką Krzna Północna, g) Kanału Wieprz – Krzna, h) rzeki Złota Krzywula od źródeł w rejonie osady Huszlew w powiecie łosickim do jej ujścia do rzeki Krzna, i) rzeki Dziegciarka od źródeł do jej ujścia do rzeki Krzna, j) rzeki Walim od źródeł do jej ujścia do rzeki Klukówka, k) rzeki Rudka od źródeł do jej ujścia do rzeki Krzna, l) rzeki Danówka od źródeł do jej ujścia do rzeki Rudka, m) rzeki Zielawa od źródeł w rejonie wsi Mosty w powiecie parczewskim do jej ujścia do rzeki Krzna, n) rzeki Krynica od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, o) rzeki Żylawa od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa p) rzeki Rozwadówka od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, q) rzeki Muława od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, r) rzeki Grabarka od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, s) rzeki Żarnica od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, t) rzeki Lutnia od źródeł do jej ujścia do rzeki Zielawa, u) rzeki Pomarenka od źródeł do jej ujścia do rzeki Krzna, w) rzeki Czapelka od źródeł do jej ujścia do rzeki Krzna, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Lublin
Gospodarz wody: PZW Biała Podlaska
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 20,04 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, bialski
Najbliższe miejscowości: Międzyrzec Podlaski Biała Podlaska
Wschód słońca: 04:06 Zachód słońca: 20:48

Inne akweny tego dzierżawcy