Czyżon (Czyżno)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Struga, Wielkie, Czyżon i wody cieku Dopływ z jeziora Wielkiego od źródeł do ujścia do rzeki Wierzyca oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód jezior: Kazubskie, Kazubskie Małe, Lipskie
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Gdańsk
Okres dzierżawy : 20.01.2015 r. - 19.01.2045 r.
Powierzchnia: 12,51 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,35 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, kościerski
Wschód słońca: 07:37 Zachód słońca: 15:33

Inne akweny tego dzierżawcy